top eight badminton players


  • 1 Lee Chong Wei.
  • 2 Chen Long.
  • 3 Lin Dan.
  • 4 Viktor Axelsen.
  • 5 Jan O Jorgensen.
  • 6 Carolina Marin.
  • 7 Wang Yihan.
  • 8 Li Xuerui.